Vị tr / Location: Khu vực: Adelaide CBD, SA
Lin hệ / Phone: Mobile: 0416 576 777

Nh hng ngay Rundle Street City cần người phục vụ bn

Yu cầu: chăm chỉ, c kinh nghiệm.

Lương: thỏa thuận.