Vị tr / Location : Khu vực: Parafield Gardens, SA
Lin hệ / Phone : Mobile: 0435 341 201

Phng trống cho share 28/8 tại Parafield Gardens.

Đầy đủ tiện nghi, dọn vo l ở ngay.

Ga: thỏa thuận.