Vị trí / Location: khu Mawson Lakes cần tuyển kitchen han
Liên hệ / Phone: Mobile: 0411 593 975

Nhà hàng khu Mawson Lakes cần tuyển kitchen hand/delivery.

Thời gian: vào các ngày thứ 2,4,5 sau 5pm.

Lương: trả theo năng lực.