Vị tr / Location: Khu vực: Adelaide City, SA
Lin hệ / Phone: Mobile: 04337 347 16

Shop snack bar trn đường Northeast rd cần tuyển nhn vin.

Cng việc: delivery va lc rnh c thể phụ vic trong bếp.

Cần ngy: thứ 3,5,6. Giờ lm: 9am-2 or 3pm.

Lương: trả theo năng lực.