Vị trí / Location: Khu vực: Ballajura, WA
Liên hệ / Phone: Mobile: 0402 350 332

Nhà 9 Seaspray crest Ballajura for rent ($350 per week).

3 pḥng ngủ, 2 toilet, 1 pḥng tắm,1 car bay.

Nhà gần lake ,10 mins walk to Málaga Maket. Nhà mới sơn rộng răi, thoáng mát.