Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 198
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Ballajura, WA
 • Contact: Mobile: 0402 350 332


   

   

   

   

  Nhà 9 Seaspray crest Ballajura for rent ($350 per week).

  Khu vực: Ballajura, WA

   
   
   
   
  Nhà 9 Seaspray crest Ballajura for rent ($350 per week).

  3 pḥng ngủ, 2 toilet, 1 pḥng tắm,1 car bay.

  Nhà gần lake ,10 mins walk to Málaga Maket. Nhà mới sơn rộng răi, thoáng mát.
   
   
  Date Listed:

  09-Aug-2017
  Contact:
   
  tvn
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  11252