Vị tr / Location: Khu vực: Morley, WA (Bayswater Area)
Lin hệ / Phone: Mobile: 0422 378 878

Nh ở Morley cn phng single cho thu, $100/tuần bao bill.

C bus trước nh thuận tiện cho cc bạn sinh vin chưa c xe.

Nh gần Galleria Morley, MCQ. 10p li xe đến ECU Mount Lawley.