Vị tr / Location: Sunnybank Plaza
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: 0403430039

Shop Nail Sunnybank Plaza cần thợ bột v tay chn nước c kinh nghiệm. Nhận du học sinh lm thứ năm v cuối tuần. Vui lng lin lạc Tina 0403430039