Vị tr / Location : Warburton
Lin hệ / Phone : 0423 234 576

Cần sang một business hiện l nh hng Việt Nam đ hoạt động nhiều năm vng Warburton

Shop ở ngay Trung tm khu Du Lịch vng Warburton

Hợp đồng di hạn, tiền thu rẻ, c chỗ ở v nhiều chỗ đậu xe

Gi đặc biệt cho đồng hương.

Lin Lạc: 0423 234 576