Phone: 0405191194

Cần bán xe Toyota camry 2004 altise v6

Chạy khoảng 130xxxkm

Include roadworthy

Rego: 10 months

Giá: $5200

Liên hệ: 0405191194