Vị tr / Location: Khu vực: Brisbane Region, Qld
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0499 336 889

Đăng tuyển 5 thợ lm nail - nhiều vng khc nhau ở Brisbane.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Thời gian: fulltime or partime.

Lương: trả theo năng lực.