Vị tr / Location: Khu vực: Sunnybank, Qld
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0403 430 039

Shop Nail Sunnybank Plaza cần thợ gấp.

Vị tr: bột v tay chn nước c kinh nghiệm.

Nhận du học sinh lm thứ năm v cuối tuần.Lương: trả theo năng lực.