Vị tr / Location: Khu vực: New South Wales ( State - NSW)
Lin hệ / Phone: Mobile: 0490 708 241

Nh c dư phng cho share. Rộng ri, thong mt, sn gỗ, c tủ m.

7 pht đi bộ đến train. 2 pht đến bus. Thch hợp cho người ở lu di, gọn gng hoặc du học sinh.

Bao bill. Chủ nh thn thiện, vui tnh.