Vị trí / Location: Khu vực: Marrickville Area, NSW
Liên hệ / Phone: Mobile: 0412 930 930

Marrickville - 22 Hill Street C̣n dư một pḥng single.

Gía: $170/ Week (bao bill). (Đặt tiền bond 2 tuần)

10mins walk to Marrickville station. Bus 423 CITY (đi- về) trước nhà.