Vị tr / Location: Khu vực: Marrickville Area, NSW
Lin hệ / Phone: Mobile: 0412 930 930

Marrickville - 22 Hill Street Cn dư một phng single.

Ga: $170/ Week (bao bill). (Đặt tiền bond 2 tuần)

10mins walk to Marrickville station. Bus 423 CITY (đi- về) trước nh.