Vị tr / Location: Khu vực: Chatsworth, NSW
Lin hệ / Phone: Mobile: 0426 622 310

Phng cho thu ở Chatswood c thể dọn vo ở ngay hm nay.

Đồ nội thất đầy đủ.
2 pht đi bộ ra Chatswood station. 4 pht Westfield, Woolworths, shop thực phẩm Chu.
$320/người/tuần. $360/2 người/tuần. Gi cả c thể thương lượng. Bao điện, nước, internet.
Cha kha ring.
Nh ở tối đa chỉ c 4 người.