Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 340
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Chatsworth, NSW
 • Contact: Mobile: 0426 622 310


   

   

   

   

  Phng cho thu ở Chatswood c thể dọn vo ở ngay hm nay.

  Khu vực: Chatsworth, NSW

   
   
   
   
  Phng cho thu ở Chatswood c thể dọn vo ở ngay hm nay.

  Đồ nội thất đầy đủ.
  2 pht đi bộ ra Chatswood station. 4 pht Westfield, Woolworths, shop thực phẩm Chu.
  $320/người/tuần. $360/2 người/tuần. Gi cả c thể thương lượng. Bao điện, nước, internet.
  Cha kha ring.
  Nh ở tối đa chỉ c 4 người.
   
   
  Date Listed:

  13-Aug-2017
  Contact:
   
  tvn
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  11403