Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 442
 • Replies: 0
 • Location: Kingsbury, Victoria, Australia
 • Contact:


   

   

   

   

  CẦn bn chiẾc toyota corola dng ascent ĐỜi 2005.

  Kingsbury, Victoria, Australia

   
   
   
   
  Cần bn chiếc TOYOTA COROLA dng Ascent đời 2005.

  Thng tin về xe như sau:

  Xe chạy 140000km

  Số tự động

  Thuế đường đến hết thng 1/2018

  Tnh trạng xe tốt

  V l con gi li nn giữ gn sạch sẽ, cẩn thận v cn mới

  Gi bn: $5.500 wt RWC, hoặc $5.200 wt NO RWC

  Lin hệ: Linh Thuy Vu

  https://www.facebook.com/thuylinhvu3006?fref=gs&hc_ref=ARR0AoBMTw1aZYzFtu4_MHJpq-BQYAlmieZJtZl8OmXDiXdya81CU99AmMWW8Y8_EIg&hc_location=group_member_profile
   
   
  Date Listed:

  16-Aug-2017
  Contact:
   
  tvn
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  11553