Cần bn chiếc TOYOTA COROLA dng Ascent đời 2005.

Thng tin về xe như sau:

Xe chạy 140000km

Số tự động

Thuế đường đến hết thng 1/2018

Tnh trạng xe tốt

V l con gi li nn giữ gn sạch sẽ, cẩn thận v cn mới

Gi bn: $5.500 wt RWC, hoặc $5.200 wt NO RWC

Lin hệ: Linh Thuy Vu

https://www.facebook.com/thuylinhvu3006?fref=gs&hc_ref=ARR0AoBMTw1aZYzFtu4_MHJpq-BQYAlmieZJtZl8OmXDiXdya81CU99AmMWW8Y8_EIg&hc_location=group_member_profile