Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 314
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Altona North, Vic
 • Contact: Mobile: 0449 748 456


   

   

   

   

  Sang shop quần áo nam vùng Queen Victoria Market

  Khu vực: Altona North, Vic

   
   
   
   
  Shop bán quần áo nam gồm shirts, tshirt, polo, jumper, jacket, shorts.

  Shop đang bán rất tốt,Queen Victoria Market nhiều khách du lịch nên bán khá được.

  nhưng do ḿnh sắp sinh em bé không thể tiếp tục quản lư nên muốn sang gấp cho bạn nào muốn kinh doanh.
   
   
  Date Listed:

  25-Aug-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  11883