Vị trí / Location : Khu vực: Altona North, Vic
Liên hệ / Phone : Mobile: 0449 748 456

Shop bán quần áo nam gồm shirts, tshirt, polo, jumper, jacket, shorts.

Shop đang bán rất tốt,Queen Victoria Market nhiều khách du lịch nên bán khá được.

nhưng do ḿnh sắp sinh em bé không thể tiếp tục quản lư nên muốn sang gấp cho bạn nào muốn kinh doanh.