Vị trí / Location : Inala
Giá / Price : 130
Liên hệ / Phone : 0403295967

Nha doi dien shopping center Inala co 2 phong cho share,1 phut di bo la shop va bus,Ben canh la Kfc ,McDonald's rat thuan tien .