Vị tr / Location: Forest Lake
Gi / Price: Thương lượng
Lin hệ / Phone: 0419822366

Nhà l̀u 2 t̀n khang trang , 6 phòng ngũ , 3 nhà tắm đìu có spa , 3 toilets , m̃i phòng đìu có máy lạnh , nhà b́p marble modern , phòng khách và phòng ăn ṛng rải , double garage , có intercom , thích họp gia đình đng người hoặc 2 gia đì̀nh ,ai thích hợp xin vui lòng lin lạc cám ơn...