Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 136
 • Replies: 0
 • Location: m tả Dư
 • Contact:


   

   

   

   

  Dư phng cho thu tại vng Prospect.

  m tả Dư

   
   
   
   
  Dư phng cho thu tại vng Prospect.

  Phng sạch sẽ v thong mt.

  Cch shopping center c 10 pht đi bộ , c costco, aldi, colesn kmart, cn shop tu th 15 pht đi bộ.

  Phương tiện giao thng th cch nh 4 pht , 15 pht c 1 chuyến nn rất tiện ln city .

  Gi phng l $100/week. Ưa tin cho sinh vin nữ sinh hay người c việc lm. Gi thu cộng chung ga, điện, nước v nbn internet.
   
   
  Date Listed:

  29-Sep-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12434