Vị tr / Location: m tả Dư

Dư phng cho thu tại vng Prospect.

Phng sạch sẽ v thong mt.

Cch shopping center c 10 pht đi bộ , c costco, aldi, colesn kmart, cn shop tu th 15 pht đi bộ.

Phương tiện giao thng th cch nh 4 pht , 15 pht c 1 chuyến nn rất tiện ln city .

Gi phng l $100/week. Ưa tin cho sinh vin nữ sinh hay người c việc lm. Gi thu cộng chung ga, điện, nước v nbn internet.