Vị tr / Location: Khu vực: Girrawheen, WA
Lin hệ / Phone: Mobile: 0892 473 880

Phở Trang ở Girrawheen cần người nam kitchen hand.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Thời gian: fulltime or partime. Lương: trả theo năng lực.

Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.