Vị trí / Location: Khu vực: Semaphore, SA
Liên hệ / Phone: Mobile: 0421 368 298

Red Rock Inn noodle bar 34 Semaphore road cần nhân viên chạy bàn.

Thời gian: part time 3-4 tiếng một đêm. Lương thoả thuận.

Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.