Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 155
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Semaphore, SA
 • Contact: Mobile: 0421 368 298


   

   

   

   

  Red Rock Inn noodle bar 34 Semaphore road cần nhân viên chạy bàn.

  Khu vực: Semaphore, SA

   
   
   
   
  Red Rock Inn noodle bar 34 Semaphore road cần nhân viên chạy bàn.

  Thời gian: part time 3-4 tiếng một đêm. Lương thoả thuận.

  Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.
   
   
  Date Listed:

  03-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12478