Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 143
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Adelaide Region, SA
 • Contact: Mobile: 0401 560 282


   

   

   

   

  Farm nho vng Adelaide cần người đi tỉa chồi non.

  Khu vực: Adelaide Region, SA

   
   
   
   
  Farm nho vng Adelaide cần người đi tỉa chồi non.

  Full time hoạc part time. Ở khu Handson cng tốt tiện cho việc pick up.

  Lương: trả theo năng lực. Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.
   
   
  Date Listed:

  03-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12479