Vị tr / Location: Khu vực: Adelaide Region, SA
Lin hệ / Phone: Mobile: 0401 560 282

Farm nho vng Adelaide cần người đi tỉa chồi non.

Full time hoạc part time. Ở khu Handson cng tốt tiện cho việc pick up.

Lương: trả theo năng lực. Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.