Vị trí / Location: Sunnybank
Giá / Price: 110
Liên hệ / Phone: 0422 395 928

Pḥng cho thuê. Tại sunnybank. Giá 110 bao điện nước. Liên hệ cô Ngọc để xem nhà