Vị trí / Location : Sunnybank
Giá / Price : 110
Liên hệ / Phone : 0422 395 928

Pḥng cho thuê. Tại sunnybank. Giá 110 bao điện nước. Liên hệ cô Ngọc để xem nhà