Vị trí / Location: Sunnybank
Giá / Price: 110
Liên hệ / Phone: 0422 395 928

Pḥng cho thuê giá 110 bao điện nước. Ưu tiên cho học sinh. Gọi cô ngọc để xem nhà