Vị tr / Location: Khu vực: Zillmere, Qld
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 04505 578 99‬

Cần nữ bn hng cho shop bnh m ở Zillmere (gần Chermside).

Thời gian: 6:50 - 3:50. Lương kh, chủ dễ thương, cng việc nhẹ nhng.