Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 287
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Grange, Qld
 • Contact: Mobile: 0423 453 424


   

   

   

   

  L bnh m vng Grange gần city v QUT Kevin Grove cần nv.

  Khu vực: Grange, Qld

   
   
   
   
  L bnh m vng Grange gần city v QUT Kevin Grove cần nv.

  Cng việc: bn hng v phụ việc từ 12pm - 6pm mỗi buổi chiều, yu cầu giao tiếp được bằng tiếng anh, nhanh nhẹn.

  Lương thoả thuận trả theo giờ.
   
   
  Date Listed:

  04-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12504