Vị trí / Location: Khu vực: Grange, Qld
Job Type: Full Time
Liên hệ / Phone: Mobile: 0423 453 424

Ḷ bánh ḿ vùng Grange gần city và QUT Kevin Grove cần nv.

Công việc: bán hàng và phụ việc từ 12pm - 6pm mỗi buổi chiều, yêu cầu giao tiếp được bằng tiếng anh, nhanh nhẹn.

Lương thoả thuận trả theo giờ.