Vị tr / Location: Khu vực: Adelaide Region, SA
Lin hệ / Phone: Mobile: 04030 288 86‬

Shop take away Charlie Chan ở Hollywood Plaza Shopping Center cần nv.

Cng việc bn hng vo cc ngy thứ 2,3,4 từ 10am - 3pm.

Yu cầu c kinh nghiệm bn hng trong foodcourt, nhanh nhẹn, ko c kinh nghiệm sẽ được training.

Boss rất nice v dễ thương, mi trường lm việc nhẹ nhng, mọi người đều rất thn thiện v gip đỡ nhau.