Vị tr / Location: khu Girrawheen cần người phụ
Lin hệ / Phone: Mobile: 92 472 282

Shop thịt Văn Thnh khu Girrawheen cần người phụ việc.

Thời gian lm việc start 6.30 am.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Lương: trả theo năng lực.