Vị tr / Location: West End - QLD
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: 0481295993

Nh hng sắp khai trương ở West End cần tuyển thợ xo c tay nghề, kinh nghim

Thời gian lm việc: full time

Lương theo năng lực, chế độ lương thưởng ph hợp

Mi trường lm việc thoải mi, vui vẻ