Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 282
 • Replies: 0
 • Location: West End - QLD
 • Contact: 0481295993


   

   

   

   

  Cần thợ xo cho nh hng West End

  West End - QLD

   
   
   
   
  Nh hng sắp khai trương ở West End cần tuyển thợ xo c tay nghề, kinh nghim

  Thời gian lm việc: full time

  Lương theo năng lực, chế độ lương thưởng ph hợp

  Mi trường lm việc thoải mi, vui vẻ
   
   
  Date Listed:

  05-Oct-2017
  Contact:
   
  Thuỷ
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12522