Vị trí / Location: Khu vực: Woolloongabba, Qld
Job Type: Full Time
Liên hệ / Phone: Mobile: 0413 564 671

Shop takeaway vùng Woolloongabba cần t́m nữ phụ bán hàng.

Yêu cầu: biết cuốn gỏi cuốn hoặc làm bánh ḿ.

Chủ dễ tính, lương cao. Làm được t4 ,t5 ,t6.