Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 188
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Queensland ( State - Qld)
 • Contact: Mobile: 0478 821 944


   

   

   

   

  Shop Liquid Nail Bar ở city (gần Apple Store) đang cần tm thợ gấp.

  Khu vực: Queensland ( State - Qld)

   
   
   
   
  Shop Liquid Nail Bar ở city (gần Apple Store) đang cần tm thợ gấp.

  Vị tr: thợ bột & thợ nước. Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.

  Shop c rất nhiều thợ nn chia việc ra lm v gip đỡ nhau rất nhiều, chủ th rất ho đồng v dễ thương.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  07-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12541