Vị tr / Location: Khu vực: Queensland ( State - Qld)
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0478 821 944

Shop Liquid Nail Bar ở city (gần Apple Store) đang cần tm thợ gấp.

Vị tr: thợ bột & thợ nước. Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.

Shop c rất nhiều thợ nn chia việc ra lm v gip đỡ nhau rất nhiều, chủ th rất ho đồng v dễ thương.

Lương: trả theo năng lực.