Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 4 of 4 • Views: 269
 • Replies: 3
 • Location: Khu vực: Springvale, Vic
 • Contact: Mobile: 0401 713 089


   

   

   

   

  T́m bạn Nam làm trong hăng gần Springvale

  Khu vực: Springvale, Vic

   
   
   
   
  T́m bạn Nam làm trong hăng gần Springvale

  Điều kiện:
  có thể khai thuế trên 40h/tuần ( có TR hoặc PR) càng tốt.
  Cần các bạn Nam chăm chỉ , chịu khó học hỏi. Sẽ được training tận t́nh. Lương trả theo quy định ( năng lực)
  Chi tiết công việc, lương và các điều kiện: thỏa thuận.
   
   
  Date Listed:

  08-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12581

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khu vực: Springvale, Vic

   
   
   
   
  Quote Originally Posted by kim90 View Post
  T́m bạn Nam làm trong hăng gần Springvale

  Điều kiện:
  có thể khai thuế trên 40h/tuần ( có TR hoặc PR) càng tốt.
  Cần các bạn Nam chăm chỉ , chịu khó học hỏi. Sẽ được training tận t́nh. Lương trả theo quy định ( năng lực)
  Chi tiết công việc, lương và các điều kiện: thỏa thuận.
  Tôi tên Thành, người Việt, có visa làm việc, 60 tuổi, nam giới, c̣n khoẻ mạnh, muốn xin việc làm nhưng cần mô tả chi tiết hơn. Đt: 0415564058 hoặc email: anh.thhuynh@gmail.com.
  Trân trọng,
  Anh Thanh Huynh
   
   
  Date Listed:

  12-Oct-2017
  Contact:
   
  Anh Thanh Huynh
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12723

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khu vực: Springvale, Vic

   
   
   
   
  Quote Originally Posted by kim90 View Post
  T́m bạn Nam làm trong hăng gần Springvale

  Điều kiện:
  có thể khai thuế trên 40h/tuần ( có TR hoặc PR) càng tốt.
  Cần các bạn Nam chăm chỉ , chịu khó học hỏi. Sẽ được training tận t́nh. Lương trả theo quy định ( năng lực)
  Chi tiết công việc, lương và các điều kiện: thỏa thuận.
  Tôi tên Thành, người Việt, có visa làm việc, 60 tuổi, nam giới, c̣n khoẻ mạnh, biết tiếng Anh, biết vi tính, muốn xin việc làm nhưng cần mô tả chi tiết hơn. Đt: 0415564058 hoặc email: anh.thhuynh@gmail.com.
  Trân trọng,
  Anh Thanh Huynh
   
   
  Date Listed:

  12-Oct-2017
  Contact:
   
  Anh Thanh Huynh
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12724

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khu vực: Springvale, Vic

   
   
   
   
  Quote Originally Posted by kim90 View Post
  T́m bạn Nam làm trong hăng gần Springvale

  Điều kiện:
  có thể khai thuế trên 40h/tuần ( có TR hoặc PR) càng tốt.
  Cần các bạn Nam chăm chỉ , chịu khó học hỏi. Sẽ được training tận t́nh. Lương trả theo quy định ( năng lực)
  Chi tiết công việc, lương và các điều kiện: thỏa thuận.
  Hello,
  Tôi Huy 50t, người bạn đang cần t́m hội đủ các điều kiện yêu cầu trên.
  Nếu được chấp thuận vui ḷng liên hệ số ĐT: 0423440086. Cám ơn!
  Huy Nguyen
   
   
  Date Listed:

  12-Oct-2017
  Contact:
   
  Huy
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12727