Vị trí / Location: Khu vực: Adelaide Region, SA
Liên hệ / Phone: Mobile: 0455 880 467

Cần t́m nữ phụ bán bánh ḿ Adelaide Region.

Thời gian: fulltime và lâu dài.

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.