Vị tr / Location: Khu vực: Adelaide Region, SA
Lin hệ / Phone: Mobile: 0406 791 888

Tiệm bnh m trn đường Sturt đang tuyển người lm việc.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, c kinh nghiệm.

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.