Vị tr / Location: Khu vực: Adelaide City, SA
Lin hệ / Phone: Mobile: 0421 938 231

Nh hng ở Adelaide city đang tm người chạy bn.

Yu cầu tiếng anh tốt,vui vẻ, cởi mở v sing năng.

Lương: trả theo năng lực.