Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 157
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Spearwood, WA
 • Contact: Mobile: 0451 003 939


   

   

   

   

  Shop Nails vng Spearwood and Byford cần nhiều thợ gấp.

  Khu vực: Spearwood, WA

   
   
   
   
  Shop Nails vng Spearwood and Byford cần nhiều thợ gấp.

  2 thợ bột giỏi, lương từ $180-$200 ( nếu trả theo giờ th $25/ hours) ,

  2 thợ tay chn nước biết sơn shallec lương từ $130 trở ln.
   
   
  Date Listed:

  09-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12600