Vị tr / Location: Khu vực: Spearwood, WA
Lin hệ / Phone: Mobile: 0451 003 939

Shop Nails vng Spearwood and Byford cần nhiều thợ gấp.

2 thợ bột giỏi, lương từ $180-$200 ( nếu trả theo giờ th $25/ hours) ,

2 thợ tay chn nước biết sơn shallec lương từ $130 trở ln.