Vị tr / Location: Khu vực: Toowoomba Region, Qld
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0411 180 768

Shop nails ở Toowoomba cần tuyển thợ chan tay nước v thợ bột .

Chỗ lam thoải mi v chủ rất thn thiện . Trả lương cao .C thể đn tại nh nếu thuận đường Hoac đưa đn tại inala .

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.