Vị trí / Location : Khu vực: Eight Mile Plains, Qld
Liên hệ / Phone : Mobile: 0481 369 660

H́nh ảnh mô tả
Pḥng Trống cho thuê vùng Eight Mile Plains

Nhà có dự pḥng cho thuê $150/1 người/Tuần hoắc $200/2nguoi/ Tuần.

Pḥng rất rộng và có double bed ở một hay hai người đều ok. Bus trước cửa nhà Lên city mất 20fut.

Bao gồm hết bills và wifi. Nhà gần shopping centre, garden city, Griffith Nathan campus, Technology park,etc