Vị trí / Location: Sunnybank
Giá / Price: 10700$
Liên hệ / Phone: 0488122988

Great deal không thể bỏ qua
Xin vui ḷng chỉ tiếp xúc bằng tiếng Anh
Tất cả các dịch vụ thông thường được thực hiện cuối cùng tại 80000km
Rego đến 4/2018
Năm: 2008
New pin xe, Michelin lốp xe, bugi, cần gạt nước, lọc nước làm mát vv vv
Có cảm biến băi để xe ô, kiểm soát hành tŕnh , đầu đĩa CD, cửa sổ màu
Nữ chủ sở hữu tay đầu tiên người đă duy tŕ chiếc xe tuyệt vời tốt và sạch