Vị tr / Location: Khu vực: Hornsby Area, NSW
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0426 241 553

Shop nail vng Hornsby cần thợ bột c kinh nghiệm v thợ chn tay nước

Lương trả theo tay nghề c khai thuế v đng super cho thợ.

C đưa rước thợ từ Bonnyrigg đến Canley Heights, Cabramatta