Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 125
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Canterbury Area, NSW
 • Contact: Mobile: 0417 070 967


   

   

   

   

  Shop nail vùng Canterbury VIC (sát station) tuyển thợ chân tay nứơc.

  Khu vực: Canterbury Area, NSW

   
   
   
   
  Shop nail vùng Canterbury VIC (sát station) tuyển thợ chân tay nứơc.

  Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ và thân thiện.

  Mức lương từ $15.00 trở lên. Phải có kinh nghiệm chân tây nước ít nhất là 6 tháng.

  Vui ḷng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết.
   
   
  Date Listed:

  10-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12635