Vị trí / Location: Khu vực: Canterbury Area, NSW
Job Type: Full Time
Liên hệ / Phone: Mobile: 0417 070 967

Shop nail vùng Canterbury VIC (sát station) tuyển thợ chân tay nứơc.

Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ và thân thiện.

Mức lương từ $15.00 trở lên. Phải có kinh nghiệm chân tây nước ít nhất là 6 tháng.

Vui ḷng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết.