Vị trí / Location: Khu vực: Canley Heights, NSW
Job Type: Full Time
Liên hệ / Phone: Mobile: 0452 521 868

Nhà Hàng Việt Nam khu vực Canley Height cần t́m phụ bếp.

Ưu tiên kinh nghiệm, nếu không có sẽ được training

Thời gian làm việc dài, được hướng dẫn đầy đủ. Lương tăng theo lộ tŕnh ổn định

Vui ḷng liên hệ qua số điện thoại để biết thêm thông tin chi tiết.