Vị tr / Location: Khu vực: Bundoora, Vic
Lin hệ / Phone: Mobile: 0402 649 168

Nh ở l apartment nn an ninh very good, sạch sẽ. Ở ngay st stop 64 của tram 86 nn rất tiện cho cc bạn chưa c xe.

Gần nh l Bundoora Square, ALDI, phng gym, nh hng vn nn rất tiện..

Tiện cho cc bạn học Latrobe hoăc RMIT campus Bundoora.

Nh đ full funiture nn chỉ việc vc vali vo ở. Available now