Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 121
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bundoora, Vic
 • Contact: Mobile: 0402 649 168


   

   

   

   

  Phng single v double vng Bundoora

  Khu vực: Bundoora, Vic

   
   
   
   
  Nh ở l apartment nn an ninh very good, sạch sẽ. Ở ngay st stop 64 của tram 86 nn rất tiện cho cc bạn chưa c xe.

  Gần nh l Bundoora Square, ALDI, phng gym, nh hng vn nn rất tiện..

  Tiện cho cc bạn học Latrobe hoăc RMIT campus Bundoora.

  Nh đ full funiture nn chỉ việc vc vali vo ở. Available now
   
   
  Date Listed:

  10-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12640