Vị tr / Location : Khu vực: Springvale, Vic
Lin hệ / Phone : Mobile: 0434 466 477

Nh cn dư 1 phng cho bạn no c nhu cầu:

Đi bộ: 3 pht tới Springvale Library/ Bus stop 902/901

10 pht tới Springvale Station/ Springvale Central

Gi cho thu bao bills & internet. Available from 20/10/2017