Vị tr / Location: Khu vực: Adelaide Region, SA
Lin hệ / Phone: Mobile: 0410 968 888

m cc ngy thứ 2,4,5 trong tuần từ 9h sng đến 3h chiều.

Cng việc lm bnh mỳ, sandwich,.... Lương: trả theo năng lực.

Yu cầu nhanh nhẹn v chịu kh học hỏi, tiếng Anh giao tiếp.