Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 157
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Woodcroft, SA
 • Contact: Mobile: 040 139 115


   

   

   

   

  Shop nail bên Unley và Woodcroft đang cần thợ.

  Khu vực: Woodcroft, SA

   
   
   
   
  Yêu cầu t́m thợ: Tay chân nước (biết sơn shellac nếu có thể). Biết sơn SNS. Móng bột
  Có thể làm việc full-time or part-time.
  Đảm bảo công việc ổn định.
  Có xe đưa rước nếu tiện đường.
  Chỗ làm thoải mái.
  Nhân viên toàn 9x, trẻ tuổi, hoà đồng.
   
   
  Date Listed:

  10-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12646