Vị trí / Location: Khu vực: Woodcroft, SA
Liên hệ / Phone: Mobile: 040 139 115

Yêu cầu t́m thợ: Tay chân nước (biết sơn shellac nếu có thể). Biết sơn SNS. Móng bột
Có thể làm việc full-time or part-time.
Đảm bảo công việc ổn định.
Có xe đưa rước nếu tiện đường.
Chỗ làm thoải mái.
Nhân viên toàn 9x, trẻ tuổi, hoà đồng.