Vị tr / Location: Khu vực: Miller, NSW
Lin hệ / Phone: Mobile: 0451 979 075

Nh c toilet v nh tắm ring, nh bếp ring đồng hồ điện ring sn vườn rộng trồng trọt thoải mi.

Gần shop gần xe but cho thu gi $200 1 tuần.